За Диана

Родена е на 9 юни 1960 година в Русе.
Инж. Диана Иванова е завършила РУ „Ангел Кънчев“, Магистър по специалност „Автоматизация на производството“. От 21 години е директор на Професионалната гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе – първото извънстолично девическо професионално училище със 122 годишна история.


2011-05-24
Награда „Русе” 2011г. за значителен принос в развитието на професионалното образование и активна педагогическа дейност.
2014-01-01

Почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна високо професионална трудова дейност в системата на народната просвета

2015-01-01

Грамота „Посланик на Русе” за високи постижения и принос към подобряване имиджа на Русе

2018-12-14

„Директор на годината“ 2018 на Синдиката на българските учители


Високо признание за ръководения от нея преподавателски екип са:
– престижната награда „Русе” за принос в развитието и утвърждаването на иновации в образованието и индустриалното развитие на града;
– индивидуалните награди „Русе” на учители от гимназията за „Цялостен принос в предучилищното, началното, основното и средното образование”;
– приза за „Най – добра практика за учене на възрастни” на МОН, присъдена на училището и създадения към него по Програма „Phare” Център за обучение на кадри в шивашката и кожарската промишленост в Северен централен планов район.
Инж. Диана Иванова е член на Браншовия съюз на производителите от леката промишленост; на Българската асоциация за текстил и кожи; на Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда към Областна управа- Русе; рецензент към Национална агенция за професионално образование и обучение; сътрудник към Националния институт по образование; член на работни групи към МОН за разработване на нови учебни планове, изпитни програми за придобиване на степени на професионална квалификация по професии, системи за оценяване; консултант по кариерно консултиране.
В партньорство с бизнеса и различни институции, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе има богат опит в реализирането на редица проекти – по Програмите: „Леонардо да Винчи”, „Еразъм+”, „Phare”, Трансгранично сътрудничество”, „Развитие на човешките ресурси”, Програми на МОН, Проекти „Публично частно партньорство” с представители на бизнеса, Проекти за „Развитие на клъстерите в България”, SES-Германия, USAID – Правителство на САЩ за България, GTZ – Посолство на Германия в България, с организация „Junior achievement България“ и фондация „Америка за България“, Bolton Universiti UK, Landesakademie Deutschland и др.
Диана Иванова е кандидат за кмет на Община Русе, издигнат от ПП ГЕРБ.