Виолета Минчева – Петрова

Виолета Минчева – Петрова

№ 148

Агроинженер АУ „Васил Коларов” Пловдив, магистър природни науки ШУ „ Епископ Константин Преславски”, магистър Мениджмънт на храните и храненето, работи в ОУ „Г.Ст.Раковски” с.Ново село