Тихомир Георгиев

Тихомир Георгиев

№ 124

Магистър Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство. Управител „Мигети Инженеринг” ЕООД. Два мандата общински съветник.