Светлин Савов

Светлин Савов

№ 146

Завършил Русенски Университет “Ангел Кънчев”. Главен специалист, пълномощник на кмета на г. Русе в кв. Долапите.