Светлана Павлова

Светлана Павлова

№ 133

Собственик и управител на “Жорела” ООД от 30 години. Магистър по икономика и стопанско управление в Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов. Омъжена с две деца.