Стоян Янев

Стоян Янев

№ 131

д-р инж. Електроенергетика, Председател на постоянна комисия „Образование и наука“ в Общински съвет – Русе мандат 2015-2019г. Един мандат общински съветник.