Стоян Христов

Стоян Христов

№ 113

Завършил Русенски университет „Ангел Кънчев“. Директор Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – Клон ТП Пристанище Русе. Строителство, поддръжка, транспортна инфраструктура.