Събина Павлова

Събина Павлова

№ 128

Завършила Русенски университет „Ангел Кънчев“, инженер-технолог металорежещи и металообработващи машини. Завършила Стопанска академия „ Д.А. Ценов“, специалност „Финансов мениджмънт“. Ръководител с аналитични и контролни функции в администрацията на РЗОК – Русе. Началник отдел “Договаряне, обработка и контрол на изпълнението на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки”. Два мандата общински съветник. Майка на две деца.