Росица Кръстева

Росица Кръстева

№ 129

Лекар – невролог, началник отделение по Неврология в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Медика-Русе“ ООД.