проф. Росен Иванов

проф. Росен Иванов

№ 143

Ръководител катедра “Двигатели и транспортна техника” в Русенски Университет “Ангел Кънчев”. Председател на Общото събрание на транспортния факултет на Русенски Университет “Ангел Кънчев”. Един мандат общински съветник.