Наталия Кръстева

Наталия Кръстева

№ 105

Адвокат, един мандат общински съветник. Заместник–кмет по комунални дейности, екология и транспорт в община Русе в периода 2014 – 2019 г.