Лилия Илиева

Лилия Илиева

№ 140

Доктор по администрация и управление от РУ “Ангел Кънчев”. Има 10-годишен опит в разработването и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС.