Ирена Божанова

Ирена Божанова

№ 142

Завършила Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов. Директор ОББ АД клон Русе.