Георги Вълканов

Георги Вълканов

№ 151

Специалист нискочестотна техника. Управител на собствена фирма. Притежава отлично умение за работа в екип и бързо адаптиране в работната среда.