Елка Симеонова

Елка Симеонова

№ 106

Завършила ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, специалност „Български език и литература“. Заместник-директор СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“ – Русе. Два мандата общински съветник.