Екатерина Иванова

Екатерина Иванова

№ 108

Завършила Русенски университет „Ангел Кънчев“, магистър по специалност „Право“ и специалност „Предучилищна педагогика“. Директор Детска градина “Снежанка“.