доц. Сашо Нунев

доц. Сашо Нунев

№ 130

Завършил Софийски университет “Св. Кл. Охридски” – София, специалност “Педагогика”, магистър по педагогика работи в Русенски университет “Ангел Кънчев” – Русе. Създател на професионално направление “Социални дейности” в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Два мандата общински съветник.