Димитър Кънчев

Димитър Кънчев

№ 125

Магистър по специалност “Стопанско управление”. Земеделски производител. Три мандата общински съветник.