Девина Маринова

Девина Маринова

№ 150

Завършила “Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия” в Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов. Главен счетоводител в “Агро Финанс – Н” ЕООД.