Бедрос Пехливанян

Бедрос Пехливанян

№ 101

Собственик на аптеки „Астра“ – Русе. Три мандата общински съветник. Ръководител на групата на общинските съветници в Общински съвет Русе от ПП ГЕРБ.