Алисе Муртезова

Алисе Муртезова

№ 104

Магистър „Публична администрация“, магистър „Здравен мениджмънт“. Административен директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Медика-Русе“ ООД.