Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Русе Диана Иванова се срещна с граждани, които целогодишно или сезонно живеят във вилните зони на град Русе. Тя се ангажира с поставените многобройни въпроси, най-вече свързани с организация на комуналните дейности в тези зони.

Съгласно § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на граждани са предоставени за ползване земеделски земи от 500 до 1000 кв.м. с предназначение за труд и отдих.
В Община Русе има местности като Касева чешма, Караач, Люляците, Хаджигенова чешма, Барбуков трап, Дрибак и други, където са се обособили т.н. вилни зони /селищни образувания/ и където има и постоянно живеещи граждани.

В тази връзка днес беше входирано предложение от общинския ръководител на ПП ГЕРБ Росен Даскалов в Община Русе за подобряване условията за живот, труд и отдих в посочените вилни зони.
Набелязаните мерки са свързани с подобряване на пътищата – да бъде осигурено финансиране в бюджета на Общината, за да бъдат подобрени местните пътища, общинска собственост, за по-лесен достъп на гражданите до имотите им.

Да се обособят места за поставяне на съответните съдове за сметосъбиране върху терени общинска собственост, а с настъпващия зимен сезон по възможност да бъде осигурено и снегопочистване.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Приоритети в програмата на Диана Иванова >>>