Водещ: Г-жо Иванова, снегопочистването ще бъде първият проблем, пред който ще се изправи русенският кмет. При положение че социолозите предричат балотаж, новата администрация ще може да се заеме с него, може би най-рано по средата на ноември. Какво ще правите?

 

Снимките са с илюстративна цел

 

Диана Иванова:  Аз съм добре запозната с процеса и ако бъда избрана за кмет, това ще бъде първата ми задача. Незабавно ще свикам щаба за подготовка за зимния период, с който да набележим конкретни мерки за действие. Важно е да не допуснем блокиране на града, важно е да не допуснем зимата отново да ни изненада. Всички плащаме данъците си и искаме качествени услуги. За мен отново ключовата дума  навсякъде е контрола. През последните години, в които съм директор на гимназията по облекло, съм доказала, че съм добър мениджър и че мога да създавам добра организация и да контролирам процесите.

 

Водещ: Демографският проблем е основен за Русе. Как ще обърнете негативната тенденция?

 

 

Диана Иванова: Всички идентифицираме този проблем като основен за града ни и съвсем естествено това ще бъде и един от най-важните ни приоритети. Младите хора искат високоплатена работа, искат добра реализация, искат да спортуват, искат да се забавляват. Ще създадем много нови общински програми, които да са в тази посока. Ще обърнем повече внимание към младите хора чрез адекватен бюджетен ресурс в общинския годишен план за младежта. Ще създадем  общинска програма за креативни младежки проекти, както и портал за ежемесечни онлайн срещи с младите хора на Русе и още много други инструменти.

 

Водещ: Русе е известен със своята архитектура. Какво трябва и може да направи общината за опазването и поддържането на старите и рушащи се сгради, които са паметници на културата от местно и национално значение?

 

 

Диана Иванова:  В Русе има над двеста и петдесет сгради – архитектурни ценности. На собствениците на голяма част от тях са направени предписания за извършване на ремонтни дейности на фасадите, обезопасяване, хигиенизиране. Доколкото аз съм информирана, само собствениците  на някои от зданията са предприели ремонтни дейности. В това направление са необходими много съвместни и неотложни действие заедно с Министерството на културата, с които да се задължат собствениците на сградите да ги поддържат в състояние, което отговаря на общия облик на града и който отговаря на законовите разпоредби. Ще настоявам пасивните собственици да бъдат санкционирани, да се засили контролът и да се изпълняват предписанията.

 

Водещ: Ще повишите ли местните данъци и такси, например за да има пари за поддръжката точно на тези сгради?

 

 

Диана Иванова: Не, не планувам повишаването на данъците и такса смет, но преди да се мисли за каквото и да било увеличение на данъците и таксите, трябва да се работи в посока увеличаване на доходите на гражданите. Запозната съм добре с бюджета на общината и като успешно управляваща бюджети досега, смятам, че общинският бюджет има резерви, които могат да бъдат оптимизирани и да се насочат в посока на неувеличаване на данъците и таксите смет.

 

Водещ: Сезонният проблем с комарите.

 

 

Диана Иванова: В програмата на община Русе 2019-2023 г. е залегнал този въпрос. Ние заедно с ПП ГЕРБ не откриваме топлата вода. Трябва ефективно пръскане срещу комарите, трябва ефективно пръскане срещу техните местонахождения, заблатените пространства и най-вече използване на модерни еко решения за справяне с популацията, както и контрол на дейностите, които се извършват.

 

 

Водещ: Общината ще получи средства от европейския бюджет за закупуването на тридесет и пет нови електробуса и тролейбуса. Ще се модернизира ли транспортната схема, за да стане тя по-удобна за живеещите в крайните квартали на Русе?

 

 
Диана Иванова: Да, това е първата задача – да се оптимизира мрежата на градския транспорт, да се въведе новата транспортна схема, като още в началото видим плюсовете и минусите и непрекъснато работим за нейното подобряване. Това ще стане при едно широко обсъждане с хората, защото в крайна сметка тази нова транспортна схема трябва да е удобна, полезна на хората. Ще заложим на още нови тролейбуси и електробуси, които да покрият цялата транспортна схема, което ще подобри и качеството на въздуха, което е сериозният болен проблем на града ни. Не на последно място, ще работя за привличане на инвестиции към летище Русе – единственото общинско летище в България, което трябва да заработи.
Водещ: Най-важният проект за Русе, ако това не е летището?

 

 

Диана Иванова: Всеки квартал е важен, всеки проект е важен, но след години Русе няма да има от тези всички неща, от тази нова инфраструктура, от тези красиви и значими неща, които са направени, ако не спре обезлюдяването на града. Това за мен е най-важният проект. Младите хора искат перспективи. Младите хора искат надежди. Младите хора искат високоплатена работа, една добра реализация, искат да живеят в този дом, който, надявам се, след години да наречем – Русе – нашият общ дом. Ще настоявам за изграждане на магистралата Русе-Велико Търново. За втори мост на р. Дунав при Русе-Гюргево. За създаване на ро-ро ферибот Русе-Гюргево. Много е важно и да създадем условия и за привличане на висок клас инвеститори. Разкриване на нови работни места, изграждане на индустриална зона за чисти производства, гарантиращи приходи за общината. Иновации и нови технологии – това мисля, че трябва да бъде смисълът на нашите последващи действия. Русе има нужда от много работа и ние трябва да тръгнем с нови сили, с ум и с много дръзновение към това.

 

Водещ: Благодаря Ви! Пожелавам Ви успех!